Matej Gavula

Vizuálny umelec, absolvent Ateliéru Skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracuje v médiách objektu, sochy, videa a performance, venuje sa taktiež architektúre výstav a scénografii. Svoju tvorbu prezentoval na množstve skupinových a samostatných výstav doma i v zahraničí. Od roku 2015 sa aktívne venuje výskumu a propagácii diel svojho otca, sochára Juraja Gavulu. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava predstaví ukážky svojej tvorby s fragmentami a reziduami architektúry 70. a 80. rokov 20. storočia, ktoré sú signifikantné prístupmi objavovania, uchovávania a interpretácie. 


@gavulamatej 

Mohli by vás zaujímať