Ján Kekeli

Absolvent štúdia fotografie na bratislavskej VŠVU. Víťaz sútaže Foto roka 2012. Na základe diplomovej práce sa dostal i do výberu na cenu Start Point Prize, ktorá vyhľadáva perspektívnych autorov na 34 školách v Európe. Témy Kekeliho fotografií vychádzajú z autorovho osobného života. Možno dokonca hovoriť o akomsi subjektívnom dokumente. V jeho tvorbe prevláda príklon ku výtvarnej fotografii, čo dokazuje i jeho posledný projekt zo série Vizuálne premeny a Obrazy krajiny, ktoré zobrazujú prírodné scenérie porovnateľné s estetikou starej krajinomaľby.

Tagy

Mohli by vás zaujímať