Manuel A Serrano G

antropológ

Čilo-američan vyrastal v Južnej Amerike a USA. V Bratislave vyštudoval antropológiu, neskôr UMCP (University of Maryland at college park) v roku 1989. V súčastnosti podniká, organizuje jazykové a vzdelávacie tréningy a individuálnu turistiku do Čile, kde navštevuje oblasti, ktoré sú spájané s nevyslvetliteľnými javmi a stratenou archeológiou v Andách.

Video

Mohli by vás zaujímať