Milan Adamčiak a Michal Murin / Art as Altruismus

Michal Murin je autorom dlhodobého projektu priamej pomoci svojmu priateľovi a kolegovi Milanovi Adamčiakovi. V rámci kunsthistorickej terminológie ide o dlhodobú performance, ktorá osciluje medzi sociálnym a umeleckým kurátorstvom, ale výstižnejšie je si osvojiť termín „sociálna skulptúra“, ktorý Murin používa od roku 2006. Projekt Art as Altruismus bol prezentovaný napr. na Európskom kongrese kultúry v poľskom meste Vroclav (2011), v rámci A 24/7 maratónu rozhovor na tému politické stratégie v umení ako časť festivalu Truth is concrete v Grazi (2012) alebo na Pražskom bienále v Prahe (2013). V rámci umeleckého diania na Slovensku sa jedná o unikátny projekt s presahom do sociálneho aktivizmu.

Mohli by vás zaujímať