Simona Gottierová

Absolventka ateliéru šperku a ateliéru maľby na VŠVU v Bratislave. Vytvára objekty, ktoré expandujú do multimediálnych inštalácií s performatívnym potenciálom. Zaujímajú ju na prvý pohľad banálne situácie, v ktorých napriek každodennosti intenzívne prežívame svoje bytie, po fyzickej i psychickej stránke. Na fenomény súčasnej doby, akými sú technologizácia či odpojenie sa (od seba, telesnosti, vzťahov, okolia), reaguje prinášaním potenciálu empatie, blízkosti, sprítomnenia. Aktuálne žije v dome svojich pra prarodičov v Španej Doline, kde sa sústredí na tvorbu, a odikaľ pravidelne odbieha za priateľstvami a stimulmi. Na PechaKucha Night Bratislava prinesie vhľad do podstaty svojej tvorby a toho, aké miesto v nej majú dôvera, starostlivosť a blízkosť.

www.simonagottierova.com

www.instagram.com/simona.gottierova

Mohli by vás zaujímať