Andrej Dúbravský

Už ako študent zaujal expresívnym rukopisom a v domácom prostredí ojedinelými témami. Jeho rané diela sa zaoberali najmä problematikou dospievania. Po odsťahovaní sa na vidiek pribudli rurálne a ekologické témy a témy maskulinity, ktoré sa navzájom premiešavajú v symbolických maľbách kohútov a húseníc. Od skorých študentských rokov frekventovane vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. Dúbravského diela sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie.

Video

Mohli by vás zaujímať