Marie Davidová

Systémová dizajnérka a architektka, vedúca výskumnej skupiny na Univerzite v Stuttgarte, spoluzakladateľka organizácie Collaborative Collective, a taktiež spoluzakladateľka a členka správnej rady Systemic Design Association a Creative Systems Research Platform Institute. Zaoberá sa kreatívnym dizajnom orientovaným na podporu biodiverzity v mestách, k čomu využíva systemický prístup. Svoj výskum problematiky viacdruhového co-dizajnu priblíži v prezentácii na PechaKucha Night Bratislava. 

 

https://www.linkedin.com/in/dr-marie-davidova-9b4a953a/

https://twitter.com/MarieDavidova

https://www.instagram.com/systemicperformance/

https://systemicapproachtoarchitecturalperformance.wordpress.com/

https://collcoll.cc/

Mohli by vás zaujímať