David Černý

Filozof a etik, ktorý sa vo svojej práci zameriava na etický rozmer robotiky a umelej inteligencie. Filozofiu vyštudoval na univerzitách v Bologni a Ríme, doktorát z filozofie získal na Karlovej univerzite v Prahe. Aktuálne pôsobí na Oddelení umelej inteligencie Ústavu informatiky a na Ústave štátu a práva Českej akadémie vied. Je spoluzakladateľom Centra Karla Čapka pre štúdium hodnôt vo vede a technike. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava zodpovie, či je pre ľudstvo umelá inteligencia potenciálnou hrozbou. 

www.cevast.org

Mohli by vás zaujímať