Lucia Kolesárová

Produktová dizajnérka a výskumníčka dizajnu, ktorej projekty zjednocuje téma, ako vytvárať pozitívnu a zmysluplnú spoločnú budúcnosť v spolupráci s inými ako ľudskými aktérmi. Prvou z jej aktivít je RIBL Research Institute of Botanical Linguistics zastrešujúci dizajnérov a dizajnových výskumníkov, ktorých cieľom je zmeniť perspektívy nahliadania na svet rastlín skrz naladenie sa na nich pomocou reflexie, dialógu a experimentu. Druhou aktivitou je Wonder Table, originálne zážitkové eventy, ktoré pomáhajú účastníkom nadviazať vzťah so sebou a svojím okolím. Oba formáty vytvárajú priestor na prehlbovanie porozumenia a vnímavosti voči sebe a iným, a skvalitňovanie vzťahov a života. Lucia svoje projekty bližšie predstaví na PechaKucha Night Bratislava.

 

www.ribl.org 

www.instagram.com/wondertable_events/

Mohli by vás zaujímať