Anton Čierny

Študoval na VŠVU v Bratislave a štúdium ukončil u profesora Juraja Bartusza. Ranné obdobie jeho tvorby charakterizuje ako záujem o monumentálne inštalácie pre konkrétny priestor. Neskôr svoju tvorbu zacieľuje na video, performancie a multimediálne inštalácie, kde sa zameriava na reflexiu verejného priestoru, politiky, sociálnej oblasti a na rolu jednotlivca v týchto oblastiach. Práce vypovedajú o jeho vzťahu k miestam, udalostiam, prírode a politickým kontextom.

Video

Mohli by vás zaujímať