Katarína Cvečková

Absolventka Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, venujúca sa kritike a reflexii súčasného tanca, redakčnej a pedagogickej činnosti. Pravidelne spolupracuje s Platformou pre súčasný tanec na kritickom mapovaní súčasnej tanečnej scény v rámci projektu Tanečná sezóna. Zároveň je spoluzakladateľkou platformy MLOKI a šéfredaktorkou internetového časopisu mloki.sk, orientovaného na reflexiu nezávislej divadelnej a tanečnej scény na Slovensku. Podieľa sa na organizácii workshopov kritického písania, vytváraní sérií rozhovorov s odborníkmi a vydávaní odborných publikácií. Vo svojej prezentácii na PechaKucha Night Bratislava predstaví možnosti kritickej reflexie súčasného tanca z pohľadu nezávislého odborného časopisu.

www.mloki.sk
https://www.facebook.com/mloki.sk
https://www.instagram.com/mloki.sk/

Mohli by vás zaujímať