Eva Priečková

Tanečná umelkyňa, performerka a choreografka so záujmom o interdisciplinárne a experimentálne prístupy, komunitné projekty a situácie mimo tanečného baletizolu. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Vo svojom výskume vyvracia koncept tanečnej virtuozity a dokonale ovládaného tela, a svoj záujem sústredí na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Snaží sa upozorniť na individuálne a kolektívne potreby, a stimulovať tak slobodnú kreativitu bez hodnotiaceho systému. Výsledkom tejto praxe sú napríklad prechádzky po meste, pravidelné stretnutia, performatívne prednášky, workshopy či kolektívne rekreácie. Vo svojej prezentácii na PechaKucha Night Bratislava sa upriami na presah tanca k rôznym skupinám či komunitám, nevyhnutnosť jeho prístupnosti a zrozumiteľnosti.

https://www.evprieckova.com

Mohli by vás zaujímať