Eva Škutová

Predsedníčka Sekcie značenia Klubu slovenských turistov. Kvalifikovaní značkári z KST sa starajú o viac ako 15 000 kilometrov značkovaných trás na Slovensku, značenie každoročne obnovujú a zabezpečujú údržbu informačných a nosných prvkov. Pomáhajú tým k bezpečnému pohybu organizovaných aj neorganizovaných turistov v teréne a prispievajú k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku.

Mohli by vás zaujímať