Natália Centková

Absolventka Medzinárodného a európskeho práva v Holandsku, ktorá svoju vášeň pre rovnocennosť a ľudské práva pretavila do práce projektovej manažérky v arthousovom Kine Úsmev v Košiciach. Venuje sa budovaniu publika zraniteľných skupín vrátane ľudí so zrakovým či sluchovým postihnutím, seniorov trpiacich kognitívnou poruchou a detí s poruchou autistického spektra. Kino Úsmev je prvým a jediným kinom v celej Európe, ktoré sprístupňuje program, komunikáciu a priestory marginalizovaným skupinám. Za tieto aktivity bolo v roku 2022 ocenené medzinárodnou cenou za sociálne inovácie SozialMarie. Natália počas prezentácie na PechaKucha Night Bratislava priblíži aktuálne smerovanie Kina Úsmev a jeho inkluzívne kultúrne i vzdelávacie aktivity. 

https://kinousmev.sk/

https://www.facebook.com/usmevkino

https://www.instagram.com/kinousmev/

Mohli by vás zaujímať