Francisco Brabo (PT)

Portugalec narodil sa v Lisabone. Pôsobil ako kultúrny atašé na Portugalskom veľvyslanectve v Bratislave. Väčšinu svojho času venuje, okrem kartografií z 18. storočia, dejinám fotografie a fotografickým tlačovým technikám. Je zberateľ fotografie.

Tagy

Video

Mohli by vás zaujímať