Ilona Németh

Docent na VŠVU v Bratislave, Katedra multimédií a intermédií, vedúca atelieru in. 2006-2000 Doktorandské študium, Akademia výtvarného umenia, Budapešť 1986-1981 Vysoká škola umeleckého priemyslu Budapesť. Študijné pobyty: 2008: Fulbright Scholarship,  New York . 2006: Vermont Studios, USA. 2005 Goethe Institut, Berlin. Vystavuje doma i v zachraničí. V posledných rokoch vystavovala v Budapešti, v Pécs, v Moskve, v Ríme, v Helsinkách, vo Varšave, vo Viedni, v New Yorku atď.  Je zastúpená v rôznych štátnych a súkromných zbierkách. Okrem výstavných aktivít sa venuje aj organizačnej činnosti v oblasti umenia.

Video

Mohli by vás zaujímať