Handa Gote (CZ)

umelecká skupina

Umelecká skupina Handa Gote research & development pracuje od roku 2005 na rozhraní divadla, súčasného tanca, vizuálneho umenia, hudby, performance a konceptuálneho umenia.
Skupina sa zaujíma o koncept postdramatického a postspektakulárneho divadla, o neliterárne spôsoby rozprávania a aplikovania skúseností súdobej hudby a vizuálneho umenia v divadle.
Vo svojich prácach využívajú kreatívnym spôsobom, technológie a to rovnako staré ako i tie najmodernejšie. Pracujú s mediálnou archeológiou a v projektoch blížiacich sa dokumentárnemu divadlu sa intenzívne zaoberajú tzv. malými dejinami. Angažujú sa i v hudbe prostredníctvom skupiny postkrautrockovej B4 a elektronických projektov Federsel alebo Radio Royal ako i prostredníctvom projektu WAKUSHOPPU.

Video

Mohli by vás zaujímať