Barbora Janáková

Nezávislá tvorkyňa, tanečnica, performerka, pedagogička, a zároveň projektová manažérka občianskeho združenia mimoOs založeného v roku 2016. Jej ambíciou, spolu s ostatnými členmi zoskupenia, je tvorba autorských tanečných predstavení a ich prezentácia v tradičných divadelných či alternatívnych miestošpecifických priestoroch. Pod hlavičkou združenia organizuje taktiež koncept tanečného vzdelávania TELOHRA, upriamený na všetky vekové kategórie, od detí, študentov a študentiek umeleckých škôl, až po širokú i odbornú verejnosť. Na PechaKucha Night Bratislava priblíži svoje skúsenosti s uplatnením sa v rámci súčasného tanca a to, ako prebiehalo budovanie jej vlastnej kariéry.

http://www.mimoos.sk/
https://www.facebook.com/oz.mimoOs
https://www.facebook.com/TELOHRA
https://www.instagram.com/o.z.mimoos/
https://www.instagram.com/telohra/

Mohli by vás zaujímať