Pavel Korbička

Sochár, vizuálny a intermediálny umelec, a taktiež docent na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých výstavách a podujatiach v Česku aj v medzinárodnom prostredí. Za svoje pôsobenie získal niekoľko významných tvorivých štipendií, napríklad od Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Vo svojej tvorbe sa upriamuje na skúmanie priestoru a možnosti jeho percepcie. Výstupom bývajú svetelné site-specific inštalácie, audiovizuálne projekty a pohybové kaligrafie, častokrát vizualizujúce tanečný pohyb a skúmajúce rozdiely medzi jednotlivými pohybovými kreáciami.

http://korbicka.cz

Mohli by vás zaujímať