Jiří Císler (CZ)

Režisér, performer a experimentátor so živým umením. Chcel by byť teoretik. Venuje sa divadelným i nedivadelným intervenciám vo verejnom priestore i na javisku. Jeho projekty vždy s rôznou intenzitou pracujú s publikom, miešajú žánre a formy. Je jeden z kreatívnych mozgov projektu Cinema Royal, v ktorom ide predovšetkým o nový spôsob vnímania kina ako utajeného zážitkového eventu v unikátnych architektonických objektoch. Spolu s Tomášom Měcháčkom bol vedúcou osobnosťou “hnutia divadelnej mysle” MATAPA, ktoré sa sformovalo v roku 2000 na Katedre alternatívneho a bábkového divadla pražskej Divadelnej fakulty muzických umení. S láskou spolupracuje na projektoch Miroslava Bambuška.

Video

Mohli by vás zaujímať