Tomasz Bierkowski (PL)

Grafický dizajnér, kritik a pedagóg dizajnu, ktorý pôsobí ako asistent na Vysokej škole výtvarných umení v Katowiciach (PL), kde vedie ateliér typografie. Je autorom knihy O typografii a textov reflektujúcich súčasnú typografiu a vizuálnu komunikáciu. Zaujíma sa o výskum v oblasti grafického dizajnu. V roku 2013 pôsobil ako hosťujúci pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéry vizuálnej komunikácie – 303, kde počas letného semestra viedol študentov spoločne s Marcelom Benčíkom.

Video

Mohli by vás zaujímať