Justyna Misiuk /PL

Vizuálna umelkyňa študovala intermédiá v Poznani, absolvovala stáž v Rumunsku, žije a pôsobí vo Varšave. Vo svojich prácach sa zaoberá vzťahom medzi človekom a prírodou. Skúma vieru, zvyky, rituály, divočinu a slobodu ako hlboko zakorenené javy v človeku, ktoré sú zároveň potláčané spoločnosťou. Často pri práci využíva svoje telo, tvorí najmä fotografie a videá.

Video

Mohli by vás zaujímať