Liga za ľudské práva

Prácu združenia príde predstaviť právnička Katarína Fajnorová, ktorá sa už takmer 10 rokov špecializuje sa na poskytovanie právnej pomoci utečencom a zraniteľným skupinám cudzincov, vrátane detí bez sprievodu, osôb bez štátneho občianstva, cudzincov bez domova, a pod. Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa vybraných tém azylového a cudzineckého práva.

Video

Mohli by vás zaujímať