Martin Špirec

maliar

Študoval maľbu na VŠVU u profesora Daniela Fischera, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. Svojou tvorbou sa snaží osloviť nielen detského diváka, ako by sa na prvý pohľad mohlo
zdať. Podľa jeho vlastných slov je jeho veľkou snahou byť takým dobrým umelcom, aby nemusel dva roky šetriť na nákup potrieb pre výtvarníkov vo Viedni.

Video

Mohli by vás zaujímať