Michal Sládek

Architekt humanista, ktorého predovšetkým zaujíma vzťah politiky k dizajnu. Aktuálne pracuje ako vedúci výroby festivalu Pohoda a na jeseň roku 2018 ostal s dcérou Júliou na rodičovskej dovolenke, kde si všíma ako je navrhovaný svet pre deti.

Video

Mohli by vás zaujímať