Múzeum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo v roku 2013 ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu, no snahy o vznik podobného múzea siahajú oveľa hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave (1928 - 1931). Okrem základných zbierkotvorných, výskumných a publikačných aktivít zameraných na zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva a vytváranie kultúrnej identity, sú to aj úlohy prezentácie zbierok súčasnému publiku a vzdelávanie všetkých typov verejnosti. Novozaložené výskumno-vývojové oddelenie spravuje v rámci SMD špeciálnu knižnicu materiálov a virtuálnu knižnicu tvarov. Vo svojich projektoch využíva progresívne metódy (modelovanie v digitálnom priestore, virtuálna realita), pomocou ktorých veľmi konkrétne definuje dejiny slovenského dizajnu s presahom do súčasnosti. Najnovším projektom je vývoj špeciálneho softvéru, ktorý vďaka virtuálnej knižnici tvarov umožní realizáciu nových tvarových riešení.

Video

Mohli by vás zaujímať