Nová synagóga Žilina

Kunsthalle v medzičase. Ťažko povedať, čo je v našom snažení dôležitejšie - zachrániť Behrensa alebo založiť dom umenia? Každopádne výnimočná architektúra svetoznámeho autora, ktorá zostala v centre Žiliny skromne opustená naštartovala celý proces a spojila staronový tím Stanica-Plural-Memory Kontrol unlimited. S naivnými, ale aj najvyššími ambíciami prispieť do infraštruktúry slovenskej kultúry tým, čo tu podľa mnohých už dvadsať rokov chýba. Prvé dva roky - výskumy, štúdie, stretnutia, dobrovoľnícke brigády, búranie, stavebné povolenia, tlačovky, pootvorenia, výstavy a stovky žiadostí o podporu sú za nami. Kam sme sa posunuli? A kto bude na konci nesmrteľný?

Video

Mohli by vás zaujímať