Oto Hudec

Jeho umelecká tvorba sa orientuje najmä na sociálne či environmentálne témy, ktoré spracováva v rôznych médiách: niekedy s použitím videa, inokedy vo forme sochy, objektu, maľby alebo animácie. Či už zámerne, alebo súbežne s projektom, výsledkom je aj zbieranie príbehov. V poslednom čase ide najmä o príbehy imigrantov (v USA a v Portugalsku), Rómov na Slovensku, ale aj včelárov či tradičných remeselníkov. Výsledkom práce je tak okrem spoločného diela aj blízky vzťah medzi na prvý pohľad vzdialenými kultúrami.

Video

Mohli by vás zaujímať