ORA /CZ

Čo je to originálna regionálna architektúra? Túto otázku si pri každom projekte kladie architektonické štúdio ORA. Barbora Zmeková, Jan Veisser a Jan Hora v ňom skúmajú a reflektujú tradičné typológie a dôraz kladú na hlbokú kontextualitu. Zaujíma ich vidiek i mesto, úlohy veľké i malé.

Video

Mohli by vás zaujímať