Pavel Choma a Dušan Veverka

Stretnutie dvoch autorov pri realizácii úspešného projektu. SLOVAK UNITED IMAGINATIONS v Bologni, kde bolo Slovensko pozvané ako čestný hosť výstavy detskej knihy BOLOGNA 2010. Pavel Choma, akademický maliar, reprezentuje ATELIÉR Choma. Tvorí v oblasti grafického dizajnu a priestorového riešenia výstav a stálych expozícií. Vedie Katedru vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. Dušan Veverka, absolvent Katedry sochárstva VŠVU (2007). Venuje sa voľnej tvorbe a výstavníckemu dizajnu. Člen účelového združenia Ping-Pong.

Mohli by vás zaujímať