Peter Pivoda

Vyštudoval kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2020 obhájil dizertačnú prácu venujúcu sa galerijno-vzdelávacím programom s občianskym a komunitným presahom. V minulosti pracoval ako externý galerijný pedagóg  v Galérii mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava. Od roku 2014 pôsobí na oddelení galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie, kde vedie kurz pre mladých Meetup SNG, pripravuje koncepciu lektorských výkladov k výstavám a spolupracuje na tvorbe koncepcie a realizácii programov pre marginalizované skupiny. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava poodhalí procesy v galerijnom vzdelávaní v SNG.

https://linktr.ee/edu.SNG

sng.sk

Mohli by vás zaujímať