Tamara Moyzes

Študovala na Akadémii umení Bezalel v Jeruzaleme v ateliéri videa a dokumentu medzinárodne známeho filmára Aviho Mograbiho. Jej tvorba mala už predtým politické zameranie a tu sa vyprofilovala smerom k aktivizmu. Kontakty s pro-palestínskou aktivistickou a umeleckou scénou znamenali prechod od reflexie politických skutočností k priamej intervencii do sledovanej reality. Videá vznikali na okupovaných územiach, zaznamenávali demonštrácie, osudy ľudí z aktivistickej scény, či mierové konferencie. Po návrate do Prahy sa naďalej venuje politickým témam.

Video

Mohli by vás zaujímať