Veronika Kovácsová

Medzinárodne pôsobiaca “urban designer”. Mestským priestorom sa spočiatku zaoberala počas štúdia urbánnej sociólogie na Univerziteit van Amsterdam, potom urbánneho dizajnu na Amsterdamskej Akadémii Architektúry. Od 2012 býva vo Viedni, kde pracuje vo feld72 architektur a je spoluorganizátorkou Paradocks. Pravidelne pendluje do Bratislavy, kde plní funkciu konzultanta a organizátora aktivít Vnútrobloku, a kde sa momentálne podiela na rozbiehaní projektu Záhrada na Streche.

Video

Mohli by vás zaujímať