Tomáš Eisner / East Side Architecture

Autor grafickej koncepcie predstaví knihu, ktorá mapuje kondíciu architektúry východného Slovenska, realizovanej prevažne v prvej dekáde nového milénia. Výber objektov predstavuje široké spektrum typologických druhov, medzi nimi aj rodinné a bytové domy, knižnice, školy, sakrálne stavby, galérie, športové haly, či dokonca krajinné vyhliadky. Väčšinu publikovaných stavieb ilustrujú čiastočne aranžované fotografie, ktorých autorom je fotograf pôsobiaci pod pseudonymom Jaris. Cieľom bolo ukázať “živú” architektúru prestúpenú človečinou jej skutočných majiteľov a užívateľov.

Video

Mohli by vás zaujímať