Wendy Allan

Wendy je migrantka žijúca v Krakowe, kde je študentkou poľštiny a učiteľkou angličtiny. Pochádza z Austrálie a je polovicou uvedomelého cestovateľského projektu Drop the Tension. Počas rokov 2014 - 2015 Wendy a jej partner realizovali cestu z Melbourne, Austrálie do Katowíc, Poľsko - po pevnine, bez lietania, najmä prostredníctvom stopovania. Verí, že cestovanie je najlepšia forma vzdelávania, lebo priraďovanie tvárí a priateľstiev k jednotlivým miestam na mape nás učí o našom strachu z “iného” a ukazuje nám, koľko máme spoločného.

Video

Mohli by vás zaujímať