WRO Art Center /PL

WRO Art Center prepája súčasné umenie a nové, rozvíjajúce sa technológie. Od roku 1989 prinášajú napr. aj bienále , ktoré ako prvé prinieslo do Poľska interaktívne inštalácie, či využitie QR kódov na prezentáciu programu. Predstaví ho Krzysztof Dobrowolski, ktorý sa venuje vybraným kurátorským projektom centra, editovaniu jeho publikácií či večerom najzaujímavejších animovaných filmov.

Video

Mohli by vás zaujímať