Zrejme

Je zrejmé, že téma starnutia sa bez ohľadu na pohlavie, či farbu pleti týka nás všetkých. Občianska iniciatíva Zrejme je výsledkom úsilia siedmich ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav našich medzigeneračných vzťahov ani postavenie starších ľudí v našich komunitách a spoločnosti. Ich prehliadanie až vyčlenenie vnímajú ako veľkú stratu nielen pre naše vzťahy, ale aj celú spoločnosť. Vedia, že starší, rovnako ako mladší ľudia, sú a môžu byť cool. Preto chcú vytvárať a podporovať miesta medzigeneračnej spolupráce, akými bol Denný stacionár Záhrebská v staromestskej komunite Susedia na dvore. Toto miesto je pre nich vzorom, ako nehľadať najmä rozdiely, ale tiež spojitosti, ktoré môžu byť nenahraditeľným obohatením naprieč generáciami. Zrieť v myslení a prijať starnutie ako prirodzenú súčasť života vnímajú ako výzvu nielen na individuálnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Video

Mohli by vás zaujímať