Fabrika umenia

Kultúrno-komunitná platforma, ktorá v Partizánskom rozvíja umenie a kultúru. Hľadá fúziu medzi kvalitnou umeleckou produkciou a oslovovaním komunity s dôrazom na jej budovanie a rast. Organizuje kultúrne podujatia pre verejnosť a pracuje s historickým odkazom mesta. Najväčším projektom Fabriky umenia je revitalizácia jednej z budov bývalej baťovskej fabriky na kultúrno-komunitné centrum. Poslaním platformy je budovanie kultúrno-komunitného priestoru v Partizánskom, ktorý prispeje k rastu kultúry, mesta, regiónu, ale hlavne človeka ako takého. Na PechaKucha Night Bratislava predstaví jej aktivity historička architektúry Katarína Janíčková. 

https://fabrikaumenia.sk/

https://www.facebook.com/fabrika.umenia 

https://www.instagram.com/fabrikaumenia/

Mohli by vás zaujímať