Rozálie Kašparová

Architektka a urbanistka, ktorá sa po štúdiu vo Švédsku vrátila do Prahy, kde sa v Institutu plánování a rozvoje města Prahy vyše sedem rokov venovala projektom rôznych merítok vo verejnom priestore – od detailov mesta, ktoré rozvíja projekt Pražské židle & stolky, cez revitalizáciu Karlovho námestia, až po participatívny strategický rozvoj projektu Rohanský ostrov. V roku 2023 založila spolu s troma bývalými kolegami multidisciplinárne STUDIO BISTRO, ktoré sa zameriava na urbanizmus, verejný priestor a správu miest. Projekty, ktorým sa Rozálie venuje, sú postavené na pilieroch udržateľnosti, pracujú s participatívnym metódami a hľadajú spôsoby, ako vytvárať verejné priestranstva pre všetkých. To, ako Rozálie chápe starostlivý verejný priestor, priblíži vo svojej prezentácii na PechaKucha Night Bratislava. 

 www.studiobistro.cz 

Mohli by vás zaujímať