Ivan Sekaj

Vedúci Oddelenia umelej inteligencie na Ústave robotiky a kybernetiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Výskumne aj pedagogicky sa venuje implementácii metód umelej inteligencie do riadenia a robotiky. Prioritne skúma bio-inšpirované algoritmy, evolučné algoritmy a strojové učenie. Je autorom a spoluautorom štyroch monografií, vedeckých článkov a taktiež populárno-vedeckej knihy venovanej problematike umelej inteligencie a jej vzťahu k ľudskej spoločnosti. Na PechaKucha Night Bratislava priblíži súčasný stav umelej inteligencie, jej potenciálne riziká a možnosti, a tiež jej blízku i vzdialenejšiu perspektívu.

https://urk.fei.stuba.sk/ 

Mohli by vás zaujímať