Kristína G. Rypáková

Absolventka štúdia architektúry na viedenskej dieAngewandte. Od roku 2013 vyučuje na Katedre architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a súčasne spolupracuje s architektonickými ateliérmi vo Viedni. Vo svojej dizertačnej práci skúmala spôsoby matematizácie architektúry a jej zápisov vo vzťahu ku generatívnym postupom navrhovania architektúry a vytváranou formou. Vzťahom medzi architektúrou, matematikou a počítačovou vedou, s využitím umelej inteligencie a nových technológií prototypovania, sa venovala v rámci Fulbrightovho štipendia na Harvard Graduate School of Design v Bostone. Na PechaKucha Night Bratislava predstaví ukážky svojej aktuálnej tvorby spolu s otázkami, akým spôsobom môže umelá inteligencia vstupovať do tvorivého procesu architektúry a urbanizmu.

https://www.instagram.com/kika_rypakova/ 

Mohli by vás zaujímať