Lakatlan – Maďarsko

Program maďarského Contermporary Architecture Centre 'KÉK' sa od roku 2012 snaží hľadať inovatívne riešenia na komunitnú regeneráciu opustených urbánnych priestorov. Spája iniciatívy, ktoré prispievajú k mestskej kohézii, kvalite života a rozvoju miestnej ekonomiky, s vlastníkmi nehnuteľností, ktorí sú otvorení voči revitalizácii svojich priestorov pomocou komunitnej energie. Program poskytuje poradenské služby, mapovanie nehnuteľností, prepájanie, administratívnu, právnu a ekonomickú podporu, komunikáciu, organizačný rozvoj a asistenciu pri renováciách. Tiež pripravuje workshopy, prezentácie a diskusie s medzinárodnými expertmi, zamerané na hľadanie riešení pre Budapešť. Jeho víziou je mesto, ktorého zdroje sú neustále obnovované a kde opustené priestory zastrešujú nové funkcie, kým iniciatívy vytvárajúce hodnoty získavajú potrebný priestor.

Video

Mohli by vás zaujímať