Martin Šichman

Martin je architekt. Venuje sa predovšetkým ekologickej architektúre. Jedným zo základných princípov jeho tvorby je, že fyzikálne alebo prírodné deje vedú návrh k prirodzeným estetickým kvalitám a zaujímavejším priestorovým riešeniam. Zapojením fyzikálnych dejov do fungovania budov sa tak snaží o zlepšenie kvality obytného prostredia a zníženie negatívnych ekologických následkov. Jeho činnosť zahŕňa navrhovanie rodinných domov (slamák, nadzemák, Lubov dom, L1,LX), výstavníctvo (SNG, Detské múzeum, Foto roka) v rámci platformy oximoron, pedagogickú činnosť (FA STU BA, ARCHIP PRG) a vynález kyvadlovej veternej elektrárne S.P.E.A.R. v spoločnosti archee.

Video

Mohli by vás zaujímať