Lucia Mlynčeková Tóthová

Absolventka Vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorá obhájila diplomovú prácu prvou samostatnou výstavou na tému povojnovej architektúry Československa. Vo svojom aktuálnom doktorandskom výskume sa zaoberá fungovaním projekčných ústavov a ich ateliérov v druhej polovici 20. storočia v Česku a na Slovensku. Vo svojej prezentácii na PechaKucha Night Bratislava sa zameria na teoretickú aj praktickú rovinu svojich projektov, ktoré sa venujú starostlivosti o architektúru. Patrí medzi ne realizácia stavebno-historického prieskumu Domu smútku v Trenčíne, seminár povojnovej architektúry, na ktorom sa podieľa na Fakulte architektúry ČVUT, výstavy venujúce sa bývalému projektovému ústavu Stavoprojekt, a v neposlednom rade tiež aktivity združenia Hlava5.

http://luciamlyncekova.sk 

https://instagram.com/lucia_mlync ek 

https://instagram.com/hlava5 

https://instagram.com/janhblicha 

https://instagram.com/vy_stavoprojekt 

Mohli by vás zaujímať