2021 architekti + LABAK

Ateliér 2021 architekti sa venuje takmer výlučne verejným projektom a snaží sa zameriavať na spoločensky prospešné zadania. Zaujíma ho akákoľvek mierka (rozšírenie mesta, námestie, vyhliadka) a každá fáza (od ideového zámeru po výber skrutiek). LABAK - Laboratórium architektúry krajiny, zas skúma možnosti ochrany, obnovy a tvorby krajiny v mestách a krajine všeobecne. Prostredníctvom krajinnej architektúry analyzuje a vyhodnocuje stav krajiny a prebiehajúce procesy v nej. Na základe multidisciplinárneho prístupu navrhuje transformáciu spoločných rozhodnutí do fyzickej formy. O Firšnále, Námestí Klementa Gottwalda i Námestí slobody a jeho nedávnej revitalizácii, realizovanej vo vzájomnej spolupráci zmienených architektonických ateliérov, porozpráva v prezentácii na  Na PechaKucha Night Bratislava Peter Lenyi. 

https://2021.sk/

https://www.facebook.com/2021.sk

https://www.facebook.com/labak 

Mohli by vás zaujímať