Milota Havránkova

fotografka

Pochádza z Košíc. Žije v Bratislave. Absolventka FAMU v Prahe (1971). V rokoch 1972-1977 odborný pedagóg na odbore Výtvarná fotografia na SŠUP v Bratislave. Do 1991 v slobodnom povolaní, 1991-2008 VŠVU vedúca ateliéru Výtvarná fotografia, 1994-2006 FAMU v Prahe, vysokoškolský pedagóg na Katedre fotografie, od 2002 vedúca katedry fotografie a nových médií VŠVU, Bratislava, členka umeleckej rady VŠVU, 2006 menovaná profesorom v odbore Voľné umenie, od 2008 riaditeľka galérie PF 01 v Bratislave. Má za sebou množstvo výstav, prezentácií, ocenení a realizácií vo voľnej tvorbe, architektúre a textilnom dizajne.

Mohli by vás zaujímať