Neviditeľná Štiavnica

Hra so súčasným umením vo verejnom priestore, ktorú iniciovali a realizovali architektka a svetelná dizajnérka Barbora Nácarová, spolu s kurátorkou a kultúrnou manažérkou Dianou Klepoch Mejdákovou. Do Banskej Štiavnice boli v rokoch 2012-2015 umiestnené “neviditeľné” tvorivé zásahy súčasných vizuálnych umelcov, do rôznej miery nápadné či nenápadné, hmatateľné alebo virtuálne, skutočné či pomyselné. Do hry sa zapojili slovenskí, českí i zahraniční umelci z rôznych tvorivých oblastí súčasného umenia – od sochy, objektu a inštalácie, cez sound-art a performance, až po maľbu a grafický dizajn. Zapojenie verejnosti spočívalo v aktívnom pátraní po umeleckých dielach prostredníctvom špeciálnej mapy. Iniciátorky projektu sa v rámci svojej prezentácie na PechaKucha Night Bratislava zamerajú na reflexiu projektu, jeho pôsobenie, aktivity i súčasný stav.

 

http://www.neviditelnastiavnica.sk/sk

https://www.facebook.com/NeviditelnaStiavnica

Mohli by vás zaujímať