Peter Homola

Výtvarný umelec, absolvent ateliéru fotografie a nových médií u Miloty Havránkovej na VŠVU. Venuje sa hlavne fotografii, ale keďže umenie nevníma diferencovane, pracuje aj s inými médiami, ako napríklad inštalácia a video. Rekreačne varí zaujímavé jedlá, ktorých fotografiami sa potom hrdo pýši na facebooku. Momentálne veľa športuje, k čomu dospel po niekoľkých desaťročiach absolútneho odmietania tejto činnosti.

Video

Mohli by vás zaujímať