Richard Vodička

Kurátor výstavných projektov novo vznikajúcej platformy Pole designu, ktorá si kladie za cieľ vrátiť dizajn späť nohami na zem. Na dizajn sa snaží nahliadať ako na odbor, ktorý sa viac ako s večierkami spája s návštevou dielne alebo výrobnej prevádzky. Pole designu nadväzuje na výstavné projekty Žně designu, publikačnú činnosť Magazínu 519 a katalógu Myšlenková dílna. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava poodhalí podstatu práce priemyselných dizajnérov a pokúsi sa objasniť, že dizajn nesúvisí s povrchom produktu, ale predstavuje predovšetkým komplexné riešenia produktu alebo služby.

 

https://www.znedesignu.cz

https://www.egoe-studio.eu/magazin-519-/

Mohli by vás zaujímať