Szymon Rozwalka

Szymon pochádza z Poľska, kde vyštudoval architektúru na West Pomerania University of Technology. Od roku 1997 žije v Česku, od 2009 v Brne. V roku 2001 založil spolu s Pawlem Wachnickim architektonickú kanceláriu C+HO_aR, ktorá pôsobila v Štetíne a Olomouci. V roku 2011 založil v Brne kanceláriu RO_AR architects, kde využívajú metódy koláže, náhody a konfliktu, ale aj využívanie potenciálu konštrukcie budovy a priamych, až primitívnych architektonických gest. So zaujatím skúmajú skryté sily a túžby, podvedome ovplyvňujúce naše (spoločenské) očakávania od architektúry.

Video

Mohli by vás zaujímať